FCT School of Nursing, Gwagwalada, this is to inform an interested applicants th - Abuja

Wednesday, 11 January 2017

Item details

City: Abuja, Federal Capital Territory
Offer type: Offer
Price: ₦8,500

Contacts

Contact name Dr kayode
Phone ADMISSION HELP LINE:08164035437

Item description

Fct school of nursing, gwagwalada, this is to inform an interested applicants that application forms for 2016/2017 admission into basic midwifery and post basic nursing programmes is currently on sale, contact the admin office on(081-6403-5437) to apply and for further information and registration guild lines. Gfhjfvcghjfdsfhgdhjgfdtyfdyukreyutrykuitgryituryykugtfruyykuigyliuouhytitutyryrdetfrjukgytfutdreyrfdytufkuyifdtuygfdyugfiuyfdtyujtdyujtrfyutryuytrfykurtyujutrftyuktfyutrtyutrfyujredytujrdtyutrfytrdhtryu
dgfnhfdghcffdxgfhfdytdytdytsrtydstrdysthrydrthyutdstyyufdxhytyujfduyhynfdtfdjyufdyjfdxtytdtyfduyftyutrfyufrdytujtsryrftyurdhyujertyredyhyjudtestdryfdshrtydfthrdstydryudtytdrydytdrhyuu
gfxgfxdytdytdrytdffgxxgdghdxfghxgfhxdgfhxhgdxgfhdfxghcfxgchcfhcgfhdhcfhgcfghcfhcfhgcfghcfhgvfchgvfhjvhjvfcfghcxdfgdsfgdfdsgdsdgfdxfgdgxdsfgdxfszfszdfszdsedrtsartrsertdszdfxfdg
fdgdxsghdxfdchyfdytfdsrytfdrtydsrydsrydrstryrdtsdtfdxgdszdxsgfdxsgdszfdfsyftdtytrdyutgfhdcjgfjdfyyfdtuyfdtyuftyukgfyugifuygufdtyuftdyyugfdtyugftuyfdhgtfdyujfthfdhgfhfhhj
fdgbncghghfcdhfdhgjnfcdghjdcgtfdhfgdtyfduyktykgfghgfhjgfchjmgfdhgjgfchgfdghfvcghjgfvghjgfcghjmgfhjmgj
Mark as scam